Comunicació Emocional i Assertiva

Estratègies per una bona entesa

Sé escoltar?

​Sóc conscient de quines emocions desperto als altres?

Com em sento quan estic comunicant?

Ets capaç de llegir l'estat emocional que respira un grup?

Et consideres assertiu?

Vols tenir més eines per poder comunicar-te sense ofendre, però deixant clara la teva postura?

EL CURS

En aquest curs ens endinsarem en  la consciència emocional,  aprendrem a llegir les emocions que sentim en el moment de comunicar-nos i quines despertem en els altres;  a escoltar-nos i a escoltar als demés d'una forma més àmplia i plena.

 

A més, desenvoluparem aptituds assertives i eines per comunicar-nos millor en el dia a dia, tant a nivell personal com amb els infants, companys i famílies. Partint del coneixement personal i dels nostres valors veurem com això ens influencia a l'hora de comunicar i com podem aprofitar-ho en cada situació.

Comunicació emocional i assertiva. Formació per millorar les teves competències comunicatives, augmentar la consciència emocional i treballar l’assertivitat.
 • Ser conscient de les emocions (pròpies i dels altres) i com influeixen en la comunicació.

 • Identificar i ser conscients de les incoherències comunicatives (les dobles senyals) d’un discurs propi o extern.

 • Analitzar el tipus de comunicació personal i el nostre patró de respecte.

 • Descobrir eines assertives que permetin facilitar la comunicació en tots els àmbits.

 • Ser conscients de com afecta l’assertivitat des del poder i en un conflicte.

OBJECTIUS

 • Influència de les emocions pròpies en qualsevol acte comunicatiu i com són captades pels altres.

 • Influència de les emocions dels altres en la comunicació i com ens afecten.

 • La comunicació en el conflicte. Estratègies, anàlisi i consciència del propi acte comunicatiu en situació de conflicte.

 • Les incoherències comunicatives (dobles senyals).

 • La comunicació personal i el nostre patró de respecte habitual.

 • Característiques, conductes, bases i drets assertius.

 • L’assertivitat des del poder. Canvi de paradigma assertiu.

 • El procés creatiu. Emocions que es poden despertar i com treure’n el màxim partit.

 • Les claus per una comunicació inspiradora i/o generadora de canvi.

CONTINGUTS

METODOLOGIA

La nostra manera de generar  aprenentatge passa per tres fases:

 • Primera fase:  prendre consciència individual i col·lectiva vers el contingut.

 • Segona fase:  exposar i aprofundir en el tema.

 • Tercera fase: treballar a través de la pràctica les habilitats i les competències necessàries per aplicar-ho.

Les dinàmiques utilitzades durant la formació ofereixen l’oportunitat de desenvolupar les competències comunicatives abordant casos reals en un espai segur.

Button

MONTSE CREUS

Comunicació emocional i assertiva. Formació per millorar les teves competències comunicatives, augmentar la consciència emocional i treballar l’assertivitat.

Ment inquieta, treballadora, empàtica i apassionada.

Poso el cor en allò que faig, no ho sé fer d'una altra manera.

 

M'encanta ajudar a les persones a créixer i a avançar en el seu autoconeixement i en l'assoliment dels seus objectius de vida. Em mostro propera i accessible.

 

Sóc psicòloga i mestra i actualment combino el treball en aquests dos àmbits. A tot això, he afegit la meva col·laboració en els cursos de Why com un punt motivador i engrescador més de la meva vida.

Button

MARC LEMUS

Comunicació emocional i assertiva. Formació per millorar les teves competències comunicatives, augmentar la consciència emocional i treballar l’assertivitat.

Passió, energia, compromís i acció són paraules que em defineixen i m'acompanyen.

 

M'encanta encetar nous projectes, més encara si impliquen altres persones i dissenyar programes formatius en desenvolupament de competències.

 

Sóc físic i tinc un màster en anàlisi i conducció de grups. Actualment, treballo com a docent impartint classes a batxillerat, fent consultoria en recursos humans per a diferents organitzacions i tirant endavant Why.

 

.

Button
Comunicació emocional i assertiva. Formació per millorar les teves competències comunicatives, augmentar la consciència emocional i treballar l’assertivitat.

Inquiet, curiós, reflexiu, tranquil, proper, inconformista, sensible...

 

És complicat definir-se un mateix més enllà d'allò que has estudiat, o d'etiquetar-te només amb allò en el que treballes.

 

Jo sóc dietista, mestre i psicopedagog de formació, treballo de professor i orientador a secundària, i també tirant endavant aquest projecte tan especial que és Why. Darrerament m'he introduint en la facilitació i el treball de processos.

 

Abocat a la formació i a les persones.

DANI PALAU