El GROW és un programa de lideratge relacional que està dissenyat per desenvolupar competències interpersonals a través de la metodologia T-Group. Està pensat per a aquelles persones que treballen en equip en el seu dia a dia i que volen potenciar tant habilitats de lideratge com de relació i comunicació.

 

L’estructura del programa consisteix en 7 sessions on el grup va desenvolupant les competències i habilitats amb les relacions generades amb els propis participants, de manera que tots els processos grupals que s’esdevenen siguin una font d’aprenentatge.

GROW

Programa de lideratge relacional

Quina és la meva influència dins de l’equip?

Soc capaç d’expressar allò que vull?

Quina és la millor manera i el millor moment per dir les coses?

Com em veuen els altres companys de l’equip?

Com puc fer-me respectar en el meu equip?

Programa de lideratge relacional basat en la metodologia T-GROUP de desenvolupament de competències relacionals. Un mètode que et sorprendrà i t'ajudarà a superar-te en el teu dia a dia.
  • Fer-se conscient dels propis rols potencials dins d’un equip i desenvolupar estratègies per integrar-los.

  • Adonar-se de la pròpia influència i de l’impacte que té en els altres.

  • Desenvolupar estratègies comunicatives tant a nivell interpersonal com intragrupal.

  • Identificar i sostenir les emocions pròpies i dels altres, així com l’atmosfera del grup.

  • Identificar l’estil d’afrontament dels conflictes grupals i interpersonals, així com el desenvolupament d’eines per adquirir més recursos.

  • Identificar el propi rang dins l’equip i veure l’impacte que aquest té sobre els altres, així com adonar-se de l’impacte que té sobre un mateix el rang de la resta de membres del grup.

  • Ser capaç de fixar-se objectius personals i dur-los a terme.

OBJECTIUS

La metodologia que sostenta el programa es basa en el T - Group (Training group) dissenyat pel psicòleg alemany Kurt Lewin, especialitzat en dinàmica grupal. Com a metodologia integradora, també es fonamenta en la psicologia cognitivo-conductual i en aspectes d’educació emocional.

Tots els objectius que planteja el programa, així com les competències que es proposa desenvolupar, estan vinculades amb el procés grupal que els participants viuran. Aquesta metodologia permet un aprenentage molt significatiu i integrat.

METODOLOGIA

FACILITADORS

Button

MONTSE CREUS

Programa de lideratge relacional basat en la metodologia T-GROUP de desenvolupament de competències relacionals. Un mètode que et sorprendrà i t'ajudarà a superar-te en el teu dia a dia.

Ment inquieta, treballadora, empàtica i apassionada.

Poso el cor en allò que faig, no ho sé fer d'una altra manera.

 

M'encanta ajudar a les persones a créixer i a avançar en el seu autoconeixement i en l'assoliment dels seus objectius de vida. Em mostro propera i accessible.

 

Sóc psicòloga i mestra i actualment combino el treball en aquests dos àmbits. A tot això, he afegit la meva col·laboració en els cursos de Why com un punt motivador i engrescador més de la meva vida.

Button

MARC LEMUS

Programa de lideratge relacional basat en la metodologia T-GROUP de desenvolupament de competències relacionals. Un mètode que et sorprendrà i t'ajudarà a superar-te en el teu dia a dia.

Passió, energia, compromís i acció són paraules que em defineixen i m'acompanyen.

 

M'encanta encetar nous projectes, més encara si impliquen altres persones i dissenyar programes formatius en desenvolupament de competències.

 

Sóc físic i tinc un màster en anàlisi i conducció de grups. Actualment, treballo com a docent impartint classes a batxillerat, fent consultoria en recursos humans per a diferents organitzacions i tirant endavant Why.

 

.