ORGANITZACIONS I CENTRES EDUCATIUS

Volem que el vostre equip creixi.

Consultoria d'equips, Team building i Formacions a mida per a organitzacions i centres educatius. Volem que el vostre equip creixi.

Consultoria d’equips

Detectem conjuntament les necessitats de l’equip, plantegem uns objectius de canvi i dissenyem un programa de treball per a donar-hi resposta.

 

Un procés de transformació grupal dividit en tres etapes que permetrà enfortir les relacions, potenciar la capacitat de treball i millorar els resultats de l’equip.

Team building

Dissenyem una experiència grupal per cohesionar l’equip i enfortir els vincles en un ambient distès fora de l‘ambient de treball.

 

A través de reptes col·lectius, dinàmiques de grup i activitats de cohesió i cooperació grupal aconseguirem una vivència que ajudarà a augmentar la confiança i la proximitat de tots els membres de l’equip.

Consultoria d'equips, Team building i Formacions a mida per a organitzacions i centres educatius. Volem que el vostre equip creixi.

Formacions a mida

Ens adaptem a tu.

Oferim formacions específiques pel vostre equip, amb l’objectiu de donar resposta a necessitats concretes en els següents camps:

Comunicació i assertivitat

Lideratge i treball en equip

Educació emocional

Resolució de conflictes

Gestió del temps

Personalitzem i concretem cada proposta formativa en base a la vostra demanada.

Consultoria d'equips, Team building i Formacions a mida per a organitzacions i centres educatius. Volem que el vostre equip creixi.